قدرت اسکوتر برقی

2020/09/27

اسکیت برد برقی وسیله نقلیه ای است که بر اساس اسکیت بورد و بسته الکتریکی الکتریکی سنتی ساخته شده است. در حال حاضر ، اسکیت برد برقی به طور کلی به دو چرخ محرک یا تک چرخ تقسیم می شود. متداول ترین حالت های انتقال موتور هاب (توپی) و تسمه محرک است. منبع اصلی برق بسته باتری لیتیوم است.


حالت کنترل اسکوتر برقی همان دوچرخه برقی سنتی است. آسان است که توسط رانندگان یاد بگیرید. مجهز به صندلی قابل جدا شدن و تاشو است. در مقایسه با دوچرخه برقی سنتی ، این مزیت از ساختار ساده ، چرخ کوچک ، سبک و ساده برخوردار است و می تواند منابع اجتماعی زیادی را صرفه جویی کند. در سالهای اخیر ، توسعه سریع اسکوتر برقی باتری لیتیوم باعث ایجاد خواسته ها و روندهای جدیدی شده است.